Jdi na obsah Jdi na menu
 


10 důvodů proč se učit němčinu

1. Němčina je mateřským jazykem přibližně 100 milionů obyvatel, a tedy nejrozšířenějším jazykem v Evropě.

 2. Němčina je jazykem našich sousedů. V německy mluvících zemích je mnoho turisticky atraktivních cílů a v mnoha školách se nabízejí výměny žáků, které jim dovolují cestovat i bez rodičů.

 3. Němčina je jazykem vědy a výzkumu (2. nejdůležitějším po angličtině). Každá 10. kniha na světě je vytištěna německy.

 4. Němčina je jazykem kultury a umění, ať už se jedná o literaturu, hudbu nebo film.

 5. Učíme-li se cizí jazyk, lépe poznáváme svůj vlastní. O němčině to platí více než o jiných jazycích, neboť čeština převzala v průběhu staletí, kdy mnoho mluvčích v českých zemích mluvilo oběma těmito jazyky, mnoho výrazů (vyskytují se nejvíce v obecné češtině).

6. Německá ekonomika je nejsilnější v Evropě a česká ekonomika je s ní silně provázaná. Německo je naším nejdůležitějším obchodním partnerem.

 7. Znalost němčiny vedle angličtiny přináší výhody na pracovním trhu, ať už se jedná o profese v oboru služeb (cestovní ruch) nebo využití jazyka v obchodním styku.

 8. V roce 2011 skončí přechodné období a Německo a Rakousko pravděpodobně otevřou své pracovní trhy i pro obyvatele ČR. I krátkodobý pracovní pobyt v některé z německy mluvících zemí přináší cenné zkušenosti a zlepšuje vyhlídky na domácím pracovním trhu.

 9. Žáci zpravidla začínají angličtinou jako 1. cizím jazykem a pokud zvolí jako 2. cizí jazyk němčinu, najdou v ní řadu podobností, neboť se jedná o příbuzné jazyky.

 10. Německo poskytuje pro studenty řadu stipendií (např. Bosch-Stiftung), které je poměrně snadné získat. Využití takového stipendia znamená cenné zkušenosti.

 Znalost cizích jazyků se v řadě profesí stává nezbytností. Stále se i na českém pracovním trhu rozšiřuje podíl pracovních míst vyžadujících znalost němčiny.